web site
Exploring Languages and CulturesAn Image Speaks a Thousand WordsPearls of wisdomWord of the dayTHRIVE

مرکز عالی زبان تفکر پارس

 

مبتکر شیوه فراگیری زبان های خارجی به گونه زبان مادری در ایران

مجری دوره های آموزشی منحصر به فرد، همه جانبه، ریشه ای و بومی زبان

 

ویژه

 

مدرسین زبان

دارندگان مدارک دانشگاهی در رشته های زبان

فارغ التحصیلان دانشگاههای اروپایی و آمریکایی

و زبان پژوهان بسیار مستعد و استثنائی

 

مرکز پژوهشی آموزشی تفکر پارس به مدد استادان زبان شناس مبتکر با سالها تجربه در آموزش علمی، عملی و همه جانبه زبان در مراکز آموزشی آمریکایی و اروپایی و نیز مجرب در پژوهش های ویژه زبان شناسی الهام گرفته از توانایی ها و کاستی های زبان آموزان کشورمان در فن زبان آموزی؛ جهت زدودن کمبودها و چاره جویی در رفع سوءتفاهم های ناشی از آموزش های کاسبکارانه و غیر علمی رایج در ایران؛ دستاورد سالها پژوهش خود را در فلسفه نوین زبان آموزی از دیدگاه زبان شناسی، جامعه شناسی و روان شناسی زبان در اختیار دانش پژوهان ایرانی قرار داده؛ اقدام به برگزاری دوره های آموزشی گسترده و منحصر به فرد زیر می نماید.

 

 

برنامه های تکمیلی زبان آموزی در سطوح عالی مبتنی بر آخرین دستاوردهای نوین زبان شناسی شامل:

 

♦ بررسی و شناخت آواهای بومی زبان

واژه شناسی

اصطلاحات و ضرب المثل ها

تقویت مهارت های شنیداری-گفتاری با لهجه سلیس و بومی

آشنایی عمیق با تاریخ، فرهنگ، تمدن و ادبیات اروپایی و آمریکایی

 

برنامه های متنوع کاربردی در فضای فرهنگی کاملا بومی زبان شامل:

 

♦ همایش های دوره ای به منظور شرکت در مباحثه، مناظره و گفت و شنودهای متنوع اجتماعی، فرهنگی و آموزشی

♦ بررسی و تحلیل شیوه تفکر و روش زندگی در جهان و شناخت ملل

♦ شناخت و آگاهی از ذهنیت، رفتار و نگرش به زندگی در جوامع اروپایی و آمریکایی از طریق نقد و بررسی شاهکارهای ادبی و هنرهای نمایشی  

 

دوره های آموزشی دو زبان خارجی به طور همزمان ویژه زبان آموزان توانمند و حرفه ای

 

آموزش همزمان سه زبان خارجی با شیوه های منحصر به فرد جهت زبان پژوهان بسیار کوشا و استثنایی

 

گفت و شنودهای تخصصی در زمینه های جامعه شناسی، زبان شناسی و مردم شناسی

 

با ما زبانهای خارجی را به گونه زبان مادری

همه جانبه، ریشه ای و بومی فراگرفته و آن را با لهجه سلیس به روانی صحبت کنید.

Être un polyglotte est une lutte éternelle.

Copyright © 2018    TAFAKOREPARS   - All rights reserved.